Algemene Voorwaarden Webbureau IFRA

We zijn enthousiast om samen met jou aan de ontwikkeling van jouw website en/of custom made functionaliteiten te werken, of jouw WordPress website te mogen hosten en/of onderhouden!

We willen graag dat alles duidelijk en begrijpelijk is als je met ons samenwerkt. Daarom hebben we hier onze algemene voorwaarden op een rijtje gezet. Lees ze zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten.

  1. Webbureau IFRA is gevestigd op het adres Fortuna 22, 6661 JH Elst, Nederland. Het Kamer van Koophandel nummer is 506.85.724 en het BTW-nummer bij de Belastingdienst is NL822.876.140.B01. Wij zijn bereikbaar via Telefoonnummer: 0481-352940. Ons E-mailadres is: info@ifra.nl
  2. Wij doen ons uiterste best om onze diensten met zorg uit te voeren. Al onze diensten worden geleverd op basis van inspanning, tenzij we uitdrukkelijk hebben beloofd om een specifiek resultaat te behalen en dit resultaat duidelijk is beschreven in de overeenkomst.
  3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of kosten die ontstaan door het gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen. Tenzij het misbruik direct het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
  4. Als we een specifieke persoon hebben aangewezen om jouw opdracht uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om deze persoon te vervangen door iemand anders met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties. Dit kan voorkomen, maar we zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening niet in het geding komt.
  5. Wij zijn niet verplicht om instructies van jou op te volgen bij het uitvoeren van onze diensten, vooral niet als deze instructies de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten veranderen of aanvullen. Als we echter wel gevolg geven aan dergelijke instructies, worden de bijbehorende werkzaamheden vergoed volgens onze gebruikelijke tarieven.
  1. Als je interesse hebt in onze diensten, sturen we je een prijsvoorstel. Hierin staat precies wat we voor je kunnen doen en tegen welke prijs. Je kunt rustig de tijd nemen om het prijsvoorstel te bekijken, want deze is geldig tot een maand na dagtekening. Als je akkoord gaat, gaan we aan de slag. Als je later alsnog gebruik zou willen maken van ons aanbod, houden wij ons het recht voor aanpassingen in prijs of inhoud te doen.
  2. Zodra je akkoord hebt gegeven op het prijsvoorstel (en daarmee onze Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd), gaan we aan de slag met het ontwikkelen van je WordPress website of het maken van de op maat gemaakte module(s), zoals we dat in ons voorstel omschreven hebben.  De ontwikkeling van de website zal plaatsvinden binnen een afgesproken tijdspad. We zullen ons inspannen om dit tijdspad te respecteren, maar houd er rekening mee dat onvoorziene omstandigheden of vertragingen buiten onze controle kunnen optreden. We zullen je op de hoogte houden van eventuele vertragingen en samenwerken om een passende oplossing te vinden.
  3. Tijdens het ontwikkelen van jouw website zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat deze er goed uitziet en goed functioneert op een MacBook, iPad en iPhone SE (2022), gebruik makende browsers Chrome, Safari en/of Firefox. Wij streven ernaar om een optimale gebruikerservaring te bieden op deze specifieke apparaten en met deze browsers (met de versie op het moment van opleveren). Het is echter belangrijk om te begrijpen dat wij niet verantwoordelijk zijn als het design niet goed (genoeg) werkt op andere apparaten of browsers dan de genoemde, of nieuwere versies van software van die apparaten en/of browsers.
    Indien jij wenst dat de website ook op andere apparaten of in andere browsers hetzelfde functioneert, kunnen we in overleg tegen meerwerk afspreken om ons in te zetten voor optimalisatie op die specifieke apparaten of browsers. Dit omvat aanpassingen aan het design en de functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website op die specifieke apparaten en browsers naar behoren werkt.
  4. Tijdens het ontwikkelproces zullen er diverse momenten zijn dat je mee kunt kijken met de bouw van de website of module. Mocht tijdens de ontwikkeling blijken dat er iets niet helemaal naar je zin is of onvolledig is, dan is het belangrijk dat je dit zo spoedig mogelijk bij ons meldt. We zullen dan samen met jou kijken naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen. Eventuele aanpassingen of extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien en buiten de oorspronkelijke scope van onze overeenkomst vallen, worden beschouwd als meerwerk. We zullen deze extra kosten met jou bespreken waarna het meerwerk tegen het dan geldende tarief wordt berekend en gefactureerd.
  5. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde inhoud, zoals teksten, afbeeldingen en logo’s en andere huisstijl-gerelateerde elementen. Het is belangrijk dat de door jou aangeleverde inhoud geen inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alles goed binnen de website wordt verwerkt en dat het eindresultaat aan je verwachtingen voldoet.
    Mocht op een later moment blijken dat er wijzigingen zijn in de aangeleverde content, dan wordt het plaatsen van deze gewijzigde content als meerwerk tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht.
  6. Wij kunnen ervoor kiezen om plugins van derden te gebruiken en te installeren om bepaalde functionaliteiten aan jouw website toe te voegen. Bij het maken van deze keuze houden we rekening met het beschikbare aanbod van vergelijkbare plugins op dat moment en onze kennis van dergelijke plugins. Het gebruik van deze plugins brengt echter risico’s met zich mee.
    Wij willen benadrukken dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze plugins. Hoewel we zorgvuldig selecteren en installeren, kunnen we niet garanderen dat deze plugins altijd probleemloos (blijven) werken of volledig vrij zijn van fouten. Het is belangrijk dat je je bewust bent van de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het gebruik van plugins (van derden) en dat je zelf regelmatig je website controleert op goede werking van alle functionaliteiten en, indien nodig, passende actie neemt.
  7. Als we klaar zijn met het werk, leveren we de website aan je op. Tijdens het ontwikkelen hebben wij verschillende onderdelen, zoals interactieve elementen zoals formulieren en modules, getest om ervoor te zorgen dat ze goed werken. Maar het is belangrijk dat jij zelf ook controleert of alles op de website goed werkt. Denk hierbij aan het invullen van formulieren en het testen van andere (interactieve) onderdelen. Door deze testen zelf uit te voeren, kun jij er zeker van zijn dat de website naar behoren functioneert en voldoet aan jouw wensen.
    Na oplevering heb je 2 weken de tijd om eventuele problemen of fouten te melden. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk de nodige aanpassingen te doen om de website ook op die punten optimaal te laten functioneren.
    Het is belangrijk dat je begrijpt dat het (laten) uitvoeren van deze testen jouw verantwoordelijkheid is. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als er problemen optreden die niet tijdens onze testfase zijn ontdekt. Daarom adviseren wij jou om de website zorgvuldig te testen of om een derde partij in te schakelen om dit voor jou te doen.
  8. Na volledige betaling van de ontwikkelingskosten ontvang je een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de website. Wij houden het intellectueel eigendom en behouden ons het recht voor om ontwerpen en ideeën opnieuw te gebruiken.
  9. Soms kan het gebeuren dat er tijdens het proces extra werkzaamheden ontstaan die niet in de oorspronkelijke offerte stonden. Als dat gebeurt, laten we je dat weten en bespreken we de kosten voor het extra werk. We beginnen pas met het extra werk als jij hiermee akkoord gaat.
  10. Na oplevering mag jij de inhoud van de website naar eigen inzicht aanpassen en uitbreiden. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele problemen of gebreken die ontstaan vanwege door jou aangebrachte wijzigingen aan de website. Het is belangrijk dat je zelf zorgvuldig te werk gaat en eventuele wijzigingen grondig controleert voordat je ze publiceert.
    Mocht je twijfels hebben of hulp nodig hebben, dan kun je ons vragen om het voor je te regelen. Wij zijn hier heel ervaren in en zullen de aanpassingen binnen redelijke termijn voor je verrichten. We houden precies bij hoeveel tijd we hieraan besteden en sturen je regelmatig een factuur tegen ons geldende uurtarief op dat moment. Op deze manier kun je zonder zorgen de inhoud van je website aanpassen en up-to-date houden, met de flexibiliteit om zelf te bepalen of je dit wilt doen of aan ons wilt uitbesteden.
  11. Als je ervoor kiest om bepaalde plugins te gebruiken, ga je akkoord met het aanvaarden van de eventuele risico’s en sluit je ons uit van aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze plugins. We raden je aan om altijd de documentatie en instructies van de plugin-ontwikkelaar te raadplegen en indien nodig professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je de plugins op de juiste manier gebruikt.
  12. Zodra de betaling volledig is voldaan, krijg jij het gebruiksrecht voor de website. Tenzij anders overeengekomen, behouden wij het intellectueel eigendom op de website en de bijbehorende code. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming de website of delen ervan te kopiëren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
  13. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website na oplevering. Als je wilt, kun je gebruik maken van onze update-service waarin wij het technisch beheer van de website voor je verzorgen.
  14. Wij behouden het recht om de website te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt.
  15. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alles goed werkt en dat er geen fouten of problemen optreden. Maar we kunnen helaas niet garanderen dat er nooit iets misgaat. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van onze diensten. Natuurlijk zullen we altijd ons best doen om eventuele problemen op te lossen.
  16. Het is belangrijk om te weten dat jij zelf te allen tijde verantwoordelijk bent voor de teksten, afbeeldingen en andere content die op de website worden geplaatst. Wij zijn op geen enkel moment verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten en afbeeldingen die op de website staan.
  17. Als een van ons de overeenkomst wil beëindigen, dienen we dit schriftelijk (per e-mail) aan elkaar te melden. Bij beëindiging vóór oplevering sturen wij je een factuur voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden; je bent verplicht deze te voldoen.
  1. Het doel van de ontwikkeling van custom made modules is om op maat gemaakte functionaliteiten of oplossingen te bieden die voldoen aan jouw specifieke behoeften. We zullen ons best doen om aan jouw verwachtingen te voldoen, maar het is belangrijk om te begrijpen dat ontwikkeling een iteratief proces is en dat er mogelijk wijzigingen en aanpassingen nodig zijn tijdens het proces.
  2. We zullen samenwerken om de vereisten en specificaties van de custom made functionaliteiten te bepalen. Het is essentieel dat je vooraf of, bij een aanvulling, zo spoedig mogelijk alle relevante informatie en documentatie verstrekt die nodig is om het project succesvol te voltooien. We zullen ons best doen om de functionaliteiten te ontwikkelen zoals besproken en overeengekomen.
  3. De intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelde functionaliteiten blijven bij Webbureau IFRA, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit omvat alle broncode, ontwerpen, documentatie en andere materialen die tijdens het ontwikkelingsproces zijn gemaakt.
  4. Na volledige betaling van de ontwikkelingskosten ontvang je een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de module / functionaliteiten. Wij behouden ons het recht voor om deze module / functionaliteiten geheel dan wel gedeeltelijk en al dan niet in gewijzigde vorm ook aan andere klanten aan te bieden of te gebruiken voor andere projecten.
  5. Tijdens het ontwikkelingsproces kunnen we gebruikmaken van externe dienstverleners of leveranciers om bepaalde taken uit te voeren. We zullen ervoor zorgen dat deze derden voldoen aan de vereiste normen en vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot jouw project.
  6.  De ontwikkeling van de custom made functionaliteiten zal plaatsvinden binnen een afgesproken tijdspad. We zullen ons inspannen om dit tijdspad te respecteren, maar houd er rekening mee dat onvoorziene omstandigheden of vertragingen buiten onze controle kunnen optreden. We zullen je op de hoogte houden van eventuele vertragingen en samenwerken om een passende oplossing te vinden.
  7. De kosten voor de ontwikkeling van de custom made functionaliteiten zullen worden vastgesteld op basis van de geschatte inspanning en de afgesproken prijs. Eventuele wijzigingen in de scope van het project kunnen leiden tot aanpassingen van de kosten. We zullen je hierover tijdig informeren en je goedkeuring vragen voordat we extra werkzaamheden gaan verrichten en de daarmee verband houdende extra kosten in rekening brengen.
  8. Tijdens het ontwikkelen van de module testen wij verschillende onderdelen om ervoor te zorgen dat ze goed werken op de door ons gebruikte apparaten Apple MacBook, iPad en iPhone SE (2022) of een opvolger van dit model) en in de browsers Chrome, Safari en/of Firefox (in de up-to-date versies).
    Het is belangrijk te weten dat jij uiteindelijk verantwoordelijk bent voor het óók uitvoeren van deze testen, of om ze te laten doen door iemand anders. Wij adviseren altijd om grondige testen uit te voeren voordat de module live in gebruik wordt genomen. Dit geeft jou de kans om eventuele problemen of fouten te ontdekken en ons hierover te informeren. Op die manier kunnen wij de nodige aanpassingen doen om de module optimaal te laten functioneren.
    Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als er problemen optreden die niet tijdens onze testfase zijn ontdekt. Daarom adviseren wij jou om binnen 2 weken na oplevering de module zorgvuldig te hebben getest of om een derde partij ingeschakeld te hebben om dit voor jou te doen.
  9. Wij begrijpen dat er een breed scala aan apparaten en browsers beschikbaar is, maar wij kunnen niet garanderen dat het design en de functionaliteit van de module op alle mogelijke apparaten en browsers optimaal zullen zijn. Onze focus ligt op de bovengenoemde browsers en apparaten, omdat dit de apparaten zijn waarop wij uitgebreide tests uitvoeren en waarop wij kunnen vertrouwen dat de website en module goed wordt weergegeven en functioneert.
    Als jij specifieke wensen hebt om de website te optimaliseren voor andere apparaten of browsers, kunnen wij dit in overleg bespreken. We kunnen tegen extra kosten ons inzetten om de website ook op die specifieke apparaten of in die browsers goed te laten werken. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat dit afhankelijk is van de technische mogelijkheden en eventuele beperkingen die kunnen optreden.
  10. Betaling voor de ontwikkeling van de custom made functionaliteiten moet volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden gebeuren. Als je niet op tijd betaalt, kunnen wij de ontwikkeling tijdelijk stopzetten totdat we de betaling hebben ontvangen. Zodra je de volledige kosten voor de ontwikkeling hebt betaald, zullen wij de voltooide functionaliteiten aan jou ter beschikking stellen.
  11. Het is belangrijk dat je actief betrokken bent tijdens het ontwikkelingsproces en dat je tijdig feedback geeft. Als je feedback of wijzigingsverzoeken hebt, stuur ze dan schriftelijk door. We zullen ons best doen om deze verzoeken zo snel mogelijk te verwerken, maar we kunnen geen specifieke deadlines garanderen voor de implementatie.
  12. Wij streven ernaar om kwalitatief hoogwaardige custom made modules te leveren. Maar we kunnen geen garanties geven met betrekking tot de functionaliteiten, inclusief hun geschiktheid voor een specifiek doel of het voldoen aan jouw individuele vereisten. Het gebruik van de functionaliteiten is op eigen risico.
  13. Wij zijn niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de custom made modules of functionaliteiten. Dit omvat onder andere verlies van gegevens, winstderving, bedrijfsonderbrekingen of schade aan jouw reputatie.
  14. Als er geschillen ontstaan in verband met de ontwikkeling van de custom made functionaliteiten, zullen we deze bespreken en proberen ze op een voor beide partijen redelijke en eerlijke manier op te lossen. Als we er niet uitkomen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het rechtsgebied waar Webbureau IFRA gevestigd is.
  1. Webbureau IFRA biedt domeinregistratiediensten aan, waarmee je een unieke domeinnaam kunt registreren voor jouw website. We zorgen ervoor dat de domeinnaam wordt geregistreerd bij de desbetreffende instanties.
  2. Bij het registreren van een domeinnaam is het belangrijk dat je ons voorziet van de juiste en volledige informatie. Hieronder valt onder andere de gewenste domeinnaam, jouw contactgegevens en eventuele andere vereiste gegevens. Wees zorgvuldig bij het verstrekken van deze informatie, omdat onjuiste gegevens kunnen leiden tot problemen met de registratie.
  3. Het registreren van een domeinnaam is onderhevig aan de beschikbaarheid. Het kan voorkomen dat de door jou gewenste domeinnaam al door iemand anders is geregistreerd of om andere redenen niet beschikbaar is. In dat geval zullen we ons best doen om een passend alternatief voor te stellen, maar we kunnen geen garantie geven dat een specifieke domeinnaam beschikbaar zal zijn.
  4. Voor de domeinregistratie brengen we kosten in rekening, zoals vermeld op onze website of in een offerte. De betaling dient te geschieden volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden.
  5. De registratie van een domeinnaam is onderhevig aan de geldende regels en voorschriften van de desbetreffende domeinnaaminstanties. Je stemt ermee in om deze regels en voorschriften na te leven en ons te vrijwaren van eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven ervan.
  6. Na succesvolle registratie van de domeinnaam ben jij de rechtmatige houder van het domein. Het is jouw verantwoordelijkheid om  jouw contactgegevens tijdig te laten bijwerken, indien nodig.
  7. Webbureau IFRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de geregistreerde domeinnaam. Het gebruik van de domeinnaam en eventuele daarmee verbonden diensten is volledig op eigen risico.
  8. Bij beëindiging van de samenwerking tussen jou en Webbureau IFRA is het jouw verantwoordelijkheid om, indien gewenst, de domeinnaam tijdig te verhuizen naar een andere domeinnaamprovider.  Wij zullen, mits er geen openstaande facturen meer zijn, de betreffende verhuistoken zo spoedig mogelijk naar je mailen zodat je de domeinnaam kunt (laten) verhuizen.
  9. Als je geen gebruik meer wilt maken van een domeinnaam, dien je deze minimaal 2 maanden voor de vervaldatum op te zeggen. Ongeveer 70 dagen vóór de facturering van de verlenging ontvang je een mail ter herinnering dat de domeinnaam verlengd gaat worden. Als je opzegging te laat bij ons binnenkomt, zijn wij helaas genoodzaakt je de kosten voor het komende jaar in rekening te brengen (omdat wij deze dan ook in rekening gebracht krijgen).
  10. Eventuele geschillen met betrekking tot de domeinregistratie zullen in eerste instantie worden besproken en op een redelijke en eerlijke manier tussen jou en Webbureau IFRA worden opgelost.
  1. Door gebruik te maken van onze hostingdiensten ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je het niet eens bent met bepaalde bepalingen, neem dan alsjeblieft contact met ons op voordat je verdergaat.
  2. Het huren van ruimte op onze server geeft je het recht om jouw website of andere digitale inhoud op onze server te plaatsen, zodat deze toegankelijk is via het internet. Deze dienst wordt aangeboden op basis van een jaarlijks abonnement.
  3. De kosten van onze hostingdiensten worden duidelijk vermeld in ons prijsvoorstel. Houd er rekening mee dat alle prijzen exclusief btw zijn, tenzij anders vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van telkens 1 jaar en wij factureren telkens per jaar vooraf. Ongeveer 70 dagen voor de volgende facturatie ontvang je per mail (op het e-mail adres waar ook de factuur naar toe gaat) een herinnering dat de dienst verlengd gaat worden. Zonder schriftelijk tegenbericht die uiterlijk 2 maanden voor de vervaldatum van de dienst bij ons binnen moet zijn, wordt deze telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
  4. We zorgen ervoor dat onze servers zo betrouwbaar mogelijk zijn en dat jouw website of inhoud zo goed mogelijk toegankelijk is. We streven ernaar om eventuele storingen of onderbrekingen tot een minimum te beperken. Helaas kunnen we echter geen absolute garantie geven dat onze diensten te allen tijde foutloos of ononderbroken zullen zijn.
  5. Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van jouw website of inhoud. Dit omvat onder meer het updaten van jouw software, het beheren van gebruikersaccounts en het waarborgen van de beveiliging van jouw website. Als je hulp nodig hebt bij bepaalde aspecten van het beheer, kunnen we je tegen een meerprijs ondersteuning bieden.
  6. Het is belangrijk dat er geen materiaal op onze server geplaatst wordt dat in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van anderen. Dit omvat auteursrechtelijk beschermd materiaal, illegale inhoud, schadelijke software en andere ongepaste inhoud. Als we op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van dergelijk materiaal op jouw hostingdienst, behouden we ons het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder het verwijderen van het materiaal en het beëindigen van jouw hostingdiensten.
  7. Als wij van mening zijn dat er een gevaar bestaat of is ontstaan voor het goed functioneren van ons netwerk en/of onze servers, bijvoorbeeld als gevolg van spam, open relay, portscans of hacking door of via jouw hostingdienst, dan behouden wij ons het recht voor om jouw hostingdienst direct stop te zetten. In een dergelijk geval kun je geen aanspraak maken op schadevergoeding, verlies van omzet of andere claims. Alle kosten die verband houden met het ontdekken, oplossen en herstellen van het netwerk en/of de servers van Webbureau IFRA, evenals kosten voor het blokkeren en mogelijk deblokkeren van de hostingdienst, worden zonder aankondiging vooraf aan jou als klant in rekening gebracht.
  8. De opslagcapaciteit en het dataverkeer voor zowel de website als het e-mailverkeer van jou als klant is beperkt tot de hoeveelheid die is toegestaan volgens het pakket dat je hebt gekozen. Als je meer opslagcapaciteit en/of dataverkeer gebruikt dan toegestaan, hebben wij het recht om extra kosten in rekening te brengen, zonder je daar vooraf van op de hoogte te stellen.
  9. We begrijpen dat je mogelijk behoefte hebt aan ondersteuning of technische hulp bij onze hostingdiensten. We zullen ons best doen om je te helpen en eventuele problemen op te lossen. Neem contact met ons op via de beschikbare kanalen om ondersteuning aan te vragen.
  10. Betaling voor onze hostingdiensten dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingscondities. Zorg ervoor dat je op tijd betaalt om onderbrekingen van jouw hostingdiensten te voorkomen.
  11. We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden van onze hostingdiensten op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat we je hiervan op de hoogte hebben gesteld. Het is daarom belangrijk dat je onze mails aandachtig leest en/of regelmatig onze website controleert voor updates of wijzigingen in de voorwaarden.
  12. In geval van een geschil met betrekking tot onze hostingdiensten zullen we ons best doen om tot een oplossing te komen door middel van overleg en onderhandeling. Mocht het niet mogelijk zijn om tot een bevredigende oplossing te komen, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter volgens de wetten van Nederland.
  1. Het is namelijk van groot belang om je WordPress website(s) actueel en up-to-date te houden. We begrijpen dat je graag zelf de controle hebt over je eigen website. Daarom heb je de mogelijkheid om zelf de updates uit te voeren. Echter, we willen je wel wijzen op enkele risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan.
    Het updaten van je website kan een complexe aangelegenheid zijn, vooral als je niet over technische kennis beschikt. Er bestaat altijd een kans dat er tijdens het updateproces iets misgaat. Dit kan leiden tot technische problemen, zoals foutmeldingen, verstoorde functionaliteiten of zelfs de volledige onbeschikbaarheid van je website. Het kan ook voorkomen dat de updates niet goed samengaan met de bestaande inhoud of de lay-out van je website, waardoor deze er anders uit komt te zien dan je zou willen.
    Daarom willen we benadrukken dat indien je ervoor kiest om zelf updates uit te voeren, wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet of slechts deels functioneren van de website na deze door jou gedane updates.
  2. Indien je om welke reden dan ook niet in staat bent of simpelweg geen behoefte hebt om zelf je WordPress website up-to-date te houden, bieden wij een oplossing. We kunnen regelmatig óf periodiek de updates voor je uitvoeren, zodat jij je kunt richten op andere belangrijke aspecten van je bedrijf. Wij zijn gewend om met verschillende soorten WordPress websites te werken. We zullen de updates zorgvuldig uitvoeren en ervoor zorgen dat je website veilig en stabiel blijft.
  3. Bij onze update-service “Onbezorgde” zorgen wij ervoor dat jouw WordPress website regelmatig wordt bijgewerkt met de nieuwste software-updates, patches en beveiligingsverbeteringen, voor zover wij de rechten hebben daar over te kunnen beschikken. We doen ons best om de updates snel uit te voeren, zodat jouw website veilig en goed blijft werken. We doen ook ons best om de updates zorgvuldig uit te voeren en eventuele problemen snel op te lossen. Maar we kunnen niet garanderen dat er nooit iets fout gaat.  Het is van groot belang dat je zelf regelmatig controleert of jouw website goed werkt en, mochten er onverhoopt problemen opgetreden zijn na updates, dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.
  4. Wanneer je kiest voor onze update-service “ZZP”, voeren wij de updates slechts eens per half jaar uit voor je. Hierbij loop je het risico dat er gedurende die periode belangrijke updates niet geïnstalleerd worden. Updates worden vaak vrijgegeven door software- en systeemontwikkelaars om beveiligingslekken te dichten, softwarefouten te verhelpen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Het is belangrijk om te begrijpen dat je, door updates uit te stellen, het risico loopt dat je website gedurende een behoorlijke periode kwetsbaar blijft voor beveiligingsrisico’s. Beveiligingslekken die in die tijd ontdekt worden, kunnen mogelijk uitgebuit worden door kwaadwillende personen, met mogelijke gevolgen zoals het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot je website of het misbruiken van persoonlijke gegevens van bezoekers.
    Daarnaast kunnen softwarefouten of compatibiliteitsproblemen ontstaan wanneer je updates niet regelmatig uitvoert. Deze kunnen resulteren in verminderde prestaties, foutmeldingen of zelfs het volledig disfunctioneren van bepaalde functionaliteiten op je website. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de gebruikerservaring en het vertrouwen van je bezoekers in je website schaden.
    Het wordt daarom sterk aangeraden om updates regelmatig uit te (laten) voeren, bij voorkeur zodra deze beschikbaar zijn (maar niet voordat andere onderdelen van je website up-to-date zijn). Dit helpt om potentiële risico’s te minimaliseren en de veiligheid en functionaliteit van je website te waarborgen.
  5. Hoewel wij ons best doen om jouw website en gegevens te beveiligen tegen schade of verlies als gevolg van cybercriminaliteit, zoals hacking, virussen, malware of andere schadelijke activiteiten op het internet, kunnen wij geen garanties bieden voor volledige bescherming. Het internet is een complex en voortdurend veranderend landschap, en cybercriminelen zijn helaas altijd op zoek naar nieuwe manieren om schade aan te richten.
  6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door de updates, verlies van gegevens door de updates of het gebruik van jouw bijgewerkte website.
  7. De update-service “Onbezorgd” geldt voor telkens een kwartaal, tenzij we iets anders hebben afgesproken.  Als je wilt opzeggen, dan kun je dat doen door uiterlijk 1 maand voor het verlopen van het lopende kwartaal (of afgesproken periode) ons een e-mail te sturen.
  1. Alle prijzen die we laten weten zijn exclusief btw en andere overheidsheffingen die specifiek zijn voor producten of diensten. De prijzen die we noemen zijn in euro’s en jij moet in euro’s betalen.
  2. Een kostenraming of begroting die wij geven, geeft jou geen rechten of verwachtingen, tenzij we schriftelijk iets anders afspreken. Als jij een budget hebt doorgegeven, geldt dat alleen als een afgesproken (vaste) prijs als we dat uitdrukkelijk schriftelijk hebben afgesproken. Als er sprake is van een kennelijke vergissing in een bedrag binnen ons voorstel, kun je daar geen rechten aan verbinden.
  3. Als wij per ongeluk een (aanvullende) dienst vergeten te factureren, behouden we het recht om dat alsnog te doen, zelfs met terugwerkende kracht.
  4. Als jij bestaat uit meerdere personen of bedrijven volgens de overeenkomst, dan zijn jullie allemaal samen verantwoordelijk voor het nakomen van alle afspraken met ons.
  5. De gegevens in onze administratie zijn het bewijs voor de prestaties die wij hebben geleverd en de bedragen die jij daarvoor verschuldigd bent. Natuurlijk heb jij het recht om tegenbewijs te leveren als je dat wilt.
  6. Als wij, al dan niet op jouw verzoek, een dienst hebben stopgezet en je hiervoor toch een factuur hebben gestuurd, meld het ons dan zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen het lopende kalenderjaar. Als inderdaad blijkt dat wij een fout hebben gemaakt en onterecht hebben gefactureerd, sturen we je een creditnota om het bedrag recht te zetten.
  7. Het kan voorkomen dat wij de prijzen van abonnementen of periodieke betalingen moeten aanpassen. Als we van plan zijn de prijzen te verhogen, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen voordat de wijziging ingaat. Je hebt dan de keuze om akkoord te gaan met de nieuwe prijs of om het abonnement of de periodieke betaling per de eerstvolgende vervaldatum van die dienst te beëindigen. Als je het abonnement of de periodieke betaling wilt beëindigen vanwege de prijsverhoging, stel ons dan binnen 2 weken nadat wij de verhoging aangekondigd hebben, hiervan per e-mail op de hoogte.
  8. In de overeenkomst hebben we afgesproken wanneer wij de vergoeding(en) voor de afgesproken prestaties aan jou in rekening brengen. Jij moet de verschuldigde bedragen betalen volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden of zoals vermeld op de factuur. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.  Jij mag de betaling niet opschorten of verschuldigde bedragen verrekenen.
  9. Als jij de verschuldigde bedragen niet of niet op tijd betaalt, ben jij, zonder dat er een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. Als jij na een aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen, kunnen wij de vordering uit handen geven. In dat geval ben jij naast het totale verschuldigde bedrag ook verplicht om alle bijkomende redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, inclusief kosten berekend door externe deskundigen. Dit heeft geen invloed op onze andere wettelijke en contractuele rechten.
  1. Webbureau IFRA heeft het recht om de overeenkomst met jou te stoppen, op te schorten of te beëindigen als jij je verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, of als wij reden hebben om te denken dat je je verplichtingen niet zult nakomen.
  2. Ook hebben wij dit recht als het onmogelijk is om de overeenkomst na te komen door bepaalde omstandigheden, of als er andere omstandigheden zijn die het redelijkerwijs onmogelijk maken om de overeenkomst voort te zetten. Als de overeenkomst wordt beëindigd, moet je direct alle openstaande bedragen betalen. Als Webbureau IFRA de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden ze hun rechten volgens de wet en de overeenkomst.
  3. Als Webbureau IFRA de overeenkomst stopt of beëindigt, zijn wij niet verplicht om schadevergoeding of kosten te betalen die hierdoor zijn ontstaan. Eventuele kosten die verband houden met het weer voortzetten of hervatten van de overeenkomst komen voor jouw rekening.
  4. Als de beëindiging jouw schuld is, heeft Webbureau IFRA recht op vergoeding van de directe en indirecte schade en kosten.
  5. Als jij je verplichtingen niet nakomt en dit een geldige reden is voor beëindiging, mag Webbureau IFRA de overeenkomst direct opschorten of  beëindigen zonder dat wij schadevergoeding hoeven te betalen. Jij bent vanwege wanprestatie echter wel verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.
  6. Webbureau IFRA behoudt zich het recht voor om op elk moment de activiteiten te staken. Dit betekent dat we kunnen besluiten om te stoppen met het leveren van onze diensten. We zullen dit uiteraard zo goed mogelijk communiceren, zodat je op de hoogte bent van onze beslissing.
  1. We doen ons best om onze verplichtingen na te komen, maar als er toch iets misgaat, is onze aansprakelijkheid beperkt. Dit geldt ook voor eventuele garanties die we zijn overeengekomen.
  2. Wij willen benadrukken dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade of verlies als gevolg van cybercriminaliteit, zoals hacking, virussen, malware of andere schadelijke activiteiten op het internet.Hoewel wij ons best doen om jouw website en gegevens te beveiligen tegen dergelijke dreigingen, kunnen wij geen garanties bieden voor volledige bescherming. Het internet is een complex en voortdurend veranderend landschap, en cybercriminelen zijn helaas altijd op zoek naar nieuwe manieren om schade aan te richten.
    Het is belangrijk om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen voor de beveiliging van jouw website en gegevens. Dit omvat het regelmatig bijwerken van software, het gebruik van sterke wachtwoorden, het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het bewust zijn van mogelijke risico’s.
    Mocht er toch schade of verlies optreden als gevolg van cybercriminaliteit, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid hiervoor. Dit geldt voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of enige andere vorm van schade.Als je verdachte activiteiten of beveiligingsproblemen opmerkt, dan is het uitermate belangrijk dat je dit zo spoedig mogelijk aan ons te meldt. We zullen dan samenwerken om de situatie te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
  3. Wij willen ook benadrukken dat wij geen controle hebben over de beschikbaarheid en het goed blijven functioneren van een CMS zoals WordPress, gebruikte thema’s en plugins (zelf-ontwikkeld of van derden). Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het al dan niet beschikbaar blijven van dat CMS en/of deze thema’s en/of plugins en kunnen niet garanderen dat ze te allen tijde goed zullen werken.
    Daarnaast willen wij benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het herstellen van functionaliteiten die wegvallen als gevolg van het niet beschikbaar zijn of het falen van een CMS zoals WordPress, thema’s en/of plugins (zelf-ontwikkeld of van derden). Het is belangrijk dat je begrijpt dat wij geen verplichting hebben om deze problemen op te lossen of te herstellen.
    Bovendien kunnen wij niets doen als er conflicten ontstaan tussen een CMS zoals WordPress, thema’s en/of  twee of meer plugins (zelf-ontwikkeld of van derden), al dan niet na het installeren van een update . Het is mogelijk dat bepaalde plugins niet (meer) goed samenwerken en elkaars functionaliteiten beïnvloeden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele conflicten of de gevolgen van zulke conflicten tussen een CMS, plugins en thema’s en kunnen hier geen garanties voor bieden.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goede naam, schade door stilstand van bedrijfsactiviteiten, schade door aanspraken van klanten van jou, schade door het gebruik van spullen, materialen of software van derden die jij aan ons hebt voorgeschreven of die wij hebben gekozen op basis van de door jou gewenste of in het algemeen benodigde functionaliteiten waar de website over zou moeten beschikken, en schade door het inschakelen van toeleveranciers die jij hebt voorgeschreven. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  5. We zijn alleen aansprakelijk voor directe schade, tot een maximumbedrag gelijk aan de prijs die we hebben afgesproken voor de betreffende overeenkomst (exclusief btw). Als de overeenkomst langer dan één jaar duurt, wordt het maximale bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen voor één jaar (exclusief btw). Echter in geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor directe schade, welke rechtsgrond dan ook, hoger zijn dan € 25.000 (vijfentwintigduizend euro).
  6. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel, staan los van andere uitsluitingen en beperkingen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd.
  7. De uitsluitingen en beperkingen zoals beschreven in de vorige punten gelden niet als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van onze bedrijfsleiding.
  8. Onze aansprakelijkheid ontstaat alleen als je ons schriftelijk in gebreke stelt, waarbij je een redelijke termijn geeft om het probleem op te lossen. Als we na die termijn nog steeds niet aan onze verplichtingen voldoen, ontstaat onze aansprakelijkheid. Je ingebrekestelling moet een duidelijke beschrijving van het probleem bevatten, zodat wij adequaat kunnen reageren.
  9. Om recht te hebben op schadevergoeding moet je de schade zo snel mogelijk schriftelijk bij ons melden. Als je niet binnen vierentwintig maanden na het ontstaan van de schade een juridische claim indient voor schadevergoeding, vervalt jouw recht op vergoeding. Het is dus belangrijk om tijdig actie te ondernemen als je aanspraak wilt maken op schadevergoeding.
  10. Je vrijwaart ons voor claims van derden met betrekking tot productaansprakelijkheid als gevolg van gebreken in producten of systemen die jij aan derden hebt geleverd en waar waarbij ook onze apparatuur, software of andere materialen zijn gebruikt. Tenzij jij kunt bewijzen dat de schade is veroorzaakt door onze apparatuur, software of andere materialen.
  11. Wat in dit artikel staat, inclusief alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze algemene voorwaarden worden genoemd, geldt ook ten gunste van alle mensen en bedrijven die wij inschakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Webbureau IFRA. Eventuele eerdere overeenkomsten, verklaringen of afspraken, hetzij mondeling of schriftelijk, komen hiermee te vervallen.

Als er iets niet duidelijk is of als je vragen hebt over deze voorwaarden, laat het ons dan weten. We helpen je graag verder. Natuurlijk staat het je ook vrij om zelf juridisch advies in te winnen om je rechten en verplichtingen volledig te begrijpen.